DEAFctory

NRK Tegnspråk

Emittente TV Norvegese

NRK Tegnspråk è un canale televisivo che traduce diversi programmi nella fascia oraria 18.00 – 22.30.

NRK Tegnspråk er en tv-kanal som tolker flere av NRKs programmer i tidsrommet 18.00 – 22.30.

NRK Tegnspråk is a television channel that broadcasts various programs from 18.00 to 22.30.

https://tv.nrk.no/serie/tegnspraak

https://www.facebook.com/NRKtegnsprak/

Watch Video